Facebookistan genudsendes på DR2

http://dk.timefor.tv/i/21451947500-facebookistan